Mlajše deklice A in B

#6 Nika Blaznik
#7 Maja Hafizovič
#8 Nina Pilipovič
#9 Lea Jantol
#10 Teja Jug
#11 Hana Antonijevič
#12 Lara Kogej Kardinar
#13 Mojca Voljč
#14 Špela Gorjup
#15 Vesna Korbar